Giảm giá!
Original price was: 18.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình 2K
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0 và Mazda Conect
 • Màn hình: 10inch, IPS FullHD – Cường lực 2.5D
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 21.900.000₫.Current price is: 19.900.000₫.
 • ◼︎ Hệ điều hành: Android 10
 • ◼︎ Màn hình : IPS FullHD (1280*720px) – cường lực 2.5D
 • ◼︎ RAM: DDR3 4GB – ROM: EMMC 64GB
Giảm giá!
Original price was: 16.500.000₫.Current price is: 14.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình 10,25 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 21.900.000₫.Current price is: 19.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 10.25 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 27.000.000₫.Current price is: 26.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 6.900.000₫.Current price is: 5.900.000₫.
 • Hệ điều hành Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 8.800.000₫.Current price is: 7.800.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 6.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32 GB.
Giảm giá!
Original price was: 10.800.000₫.Current price is: 9.800.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000₫.Current price is: 10.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 13.900.000₫.Current price is: 12.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64 GB
Giảm giá!
Original price was: 13.900.000₫.Current price is: 12.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 14.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 15.000.000₫.Current price is: 14.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 6GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 24.000.000₫.Current price is: 23.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10inch
 • RAM: 6GB – ROM: 128GB
Giảm giá!
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 19.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 8G – ROM: 128GB
Giảm giá!
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
19.500.000
 • Hệ điều hành: Android 9.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 13.500.000₫.Current price is: 11.500.000₫.
 • ■ Bộ nhớ RAM: 4GB – Bộ nhớ ROM: 32GB
 • ■ Độ phân giải 2K :  1200×2000
 • ■  Hệ điều hành: Android 10
Giảm giá!
Original price was: 12.900.000₫.Current price is: 11.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 13.900.000₫.Current price is: 12.900.000₫.
 • Auto Update
 • Hệ điều hành Android 12.0
 • RAM 4GB & ROM 32GB
Giảm giá!
Original price was: 9.500.000₫.Current price is: 8.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM 4GB – ROM 32GB
Giảm giá!
Original price was: 19.000.000₫.Current price is: 17.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 25.000.000₫.Current price is: 24.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 16.000.000₫.Current price is: 15.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 19.000.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 16.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10 inch
 • RAM:8GB – ROM: 128GB
Giảm giá!
Original price was: 17.500.000₫.Current price is: 15.500.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10 inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 10.900.000₫.Current price is: 9.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • Ram 3GB – Rom 32GB
Giảm giá!
Original price was: 11.900.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
 • Màn hình liền Cam360
 • Hệ điều hành Android 12
 • RAM 4GB & ROM 32GB
Giảm giá!
Original price was: 11.900.000₫.Current price is: 10.900.000₫.
 • ■ CPU: IC 7862
 • ■ Bộ nhớ RAM: 4GB – Bộ nhớ ROM: 64GB
 • ■ Bộ xử lý : ARM Cortex-A75 2.00 GHz – ARM Cortex-A55 2.00 GHz
Giảm giá!
Original price was: 14.900.000₫.Current price is: 13.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền 2K
 • RAM: 8 GB – ROM: 128 GB
Giảm giá!
Original price was: 8.900.000₫.Current price is: 7.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
Original price was: 17.900.000₫.Current price is: 15.900.000₫.
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
Original price was: 20.900.000₫.Current price is: 18.900.000₫.
 • ■ Bộ nhớ RAM: 8GB – Bộ nhớ ROM: 128GB
 • ■ Độ phân giải 2K :  1200 x 2000
 • ■ Hệ điều hành: Android 10
Giảm giá!
Original price was: 14.900.000₫.Current price is: 13.900.000₫.
 • ■ Ram: 3GB – ROM : 32GB
 • ■ Hệ điều hành: Android 10
 • ■ Kích thước màn hình: 9/10.1inch
.
.
.
.