Giảm giá!
4.300.000
 • Hệ điều hành: Android 11
 • RAM 3GB – ROM 32GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
10.500.000
 • Hệ điều hành: Android 12
 • RAM: 8GB – ROM: 128GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
5.000.000
 • Hệ điều hành: Android 12
 • RAM: 4G – ROM: 64GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
6.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
8.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
8.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
 • Dùng thử 7 ngày miễn phí
Giảm giá!
10.500.000
  Giảm giá!
  6.500.000
  • • Cấu hình: RAM 4GB+ROM 64GB
  • • Năm sản xuất : 2022
  • • Chip: 8 nhân OCTA-CORE 1.8GHZ ARM CORTEX A53
  .
  .
  .
  .