Giảm giá!
23.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình 2K
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
14.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0 và Mazda Conect
 • Màn hình: 10inch, IPS FullHD – Cường lực 2.5D
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
19.900.000
 • ◼︎ Hệ điều hành: Android 10
 • ◼︎ Màn hình : IPS FullHD (1280*720px) – cường lực 2.5D
 • ◼︎ RAM: DDR3 4GB – ROM: EMMC 64GB
Giảm giá!
14.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình 10,25 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
19.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 10.25 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
26.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
18.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
5.900.000
 • Hệ điều hành Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
7.800.000
 • Hệ điều hành: Android 6.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32 GB.
Giảm giá!
9.800.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 2GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
10.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
12.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64 GB
Giảm giá!
12.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
14.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
14.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 6GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
23.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10inch
 • RAM: 6GB – ROM: 128GB
Giảm giá!
19.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10 inch
 • RAM: 8G – ROM: 128GB
Giảm giá!
18.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
15.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
17.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
19.500.000
 • Hệ điều hành: Android 9.0
 • Màn hình: 9 – 10inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
17.000.000
 • ■ Bộ nhớ RAM: 4GB – Bộ nhớ ROM: 32GB
 • ■ Độ phân giải 2K :  1200×2000
 • ■  Hệ điều hành: Android 10
Giảm giá!
11.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
17.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
24.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
15.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
19.000.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 12.3inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
16.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10 inch
 • RAM:8GB – ROM: 128GB
Giảm giá!
15.500.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 -10 inch
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
9.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: 9 – 10.1inch
 • Ram 3GB – Rom 32GB
Giảm giá!
10.900.000
 • ■ CPU: IC 7862
 • ■ Bộ nhớ RAM: 4GB – Bộ nhớ ROM: 64GB
 • ■ Bộ xử lý : ARM Cortex-A75 2.00 GHz – ARM Cortex-A55 2.00 GHz
Giảm giá!
13.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền 2K
 • RAM: 8 GB – ROM: 128 GB
Giảm giá!
7.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền
 • RAM: 3GB – ROM: 32GB
Giảm giá!
15.900.000
 • Hệ điều hành: Android 10.0
 • Màn hình: Màn hình tràn viền
 • RAM: 4GB – ROM: 64GB
Giảm giá!
18.900.000
 • ■ Bộ nhớ RAM: 8GB – Bộ nhớ ROM: 128GB
 • ■ Độ phân giải 2K :  1200 x 2000
 • ■ Hệ điều hành: Android 10
Giảm giá!
13.900.000
 • ■ Ram: 3GB – ROM : 32GB
 • ■ Hệ điều hành: Android 10
 • ■ Kích thước màn hình: 9/10.1inch
.
.
.
.